Pożegnali absolwentów

29 kwietnia w ZSOMS uroczyście pożegnano tegorocznych maturzystów z Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. C. K. Norwida oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. Mury szkoły opuściło w sumie 97 osób.

Dla 64 uczniów „Norwida” i 33 LOMS-u szkolny dzwonek zabrzmiał po raz ostatni. Zebranych w sali teatralnej maturzystów, rodziców i grono pedagogiczne powitała wicedyrektor szkoły Edyta Tyczyńska.

Najlepsi absolwenci odebrali  świadectwa z biało-czerwonym paskiem i nagrody książkowe. Najwyższą średnią – 5,47 – uzyskała Magdalena Fliszkiewicz, uczennica klasy III a LOMS. W gronie wyróżnionych znaleźli się także: Klaudia Bitnerowska, Patryk Kowalski, Magdalena Forc, Kinga Szeliga, Jan Dytkowski, Agnieszka Loranty (klasa III a LOMS), Karolina Przytuła (klasa III b LOMS), Aleksandra Grela, Sylwia Kosiela i Dagmara Chlewicka (klasa III a) oraz Anita Grabowska (klasa III b).  Nagrody książkowe wręczono także za 100% frekwencję. Otrzymały je Dagmara Chlewicka z klasy III a i Magdalena Fliszkiewicz z klasy III a LOMS. W tym szczególnym dniu nagrody odebrali też uczniowie, którzy godnie reprezentowali szkołę, odnosząc sukcesy sportowe. O ich szczególnych osiągnięciach mówiła wicedyrektor Anna Trojanowska.

Tradycyjnie Samorząd Uczniowski przyznał tytuł „Osobowości Szkoły”. W tym roku przypadł on Agnieszce Filipowskiej – wielokrotnej Mistrzyni Polski w biegach średnich i biegach przełajowych, uczestniczce Mistrzostw Europy Juniorów Młodszych, członkini Kadry Narodowej Juniorów oraz Mateuszowi Borkowskiemu – Wicemistrzowi Europy Juniorów Młodszych na dystansie 1500 m, wielokrotnemu Mistrzowi Polski i rekordziście Polski, najlepszemu juniorowi w Europie w biegach średnich, członkowi Kadry Narodowej Juniorów.

Na zakończenie były podziękowania dla dyrekcji, wychowawców i kadry pedagogicznej. Miłą niespodzianką było przekazanie przez rodziców na rzecz szkoły projektora multimedialnego. Natomiast przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podarowali maturzystom ufundowane przez młodszych kolegów i koleżanki pamiątkowe tarcze. Przed rozstaniem był jeszcze czas na obejrzenie wspomnieniowych prezentacji, które przygotowała każda klasa – łzy się zakręciły w niejednym oku.

2016.04.29. POŻEGNANIE MATURZYSTÓW (15)   2016.04.29. POŻEGNANIE MATURZYSTÓW (20)

2016.04.29. POŻEGNANIE MATURZYSTÓW (32)

 

Pełne wzruszeń pożegnanie absolwentów LO nr II im. Joachima Chreptowicza

115 absolwentów  odebrało w piątek świadectwa ukończenia Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak podkreślili w swym przemówieniu Wiktoria Kamińska i Karol Kuchniak, reprezentujący tegorocznych maturzystów (a w ubiegłym roku Szkolny Samorząd Uczniowski), z wielką dumą przystępują do zacnego grona absolwentów najlepszego w powiecie liceum. Dyrektor szkoły, Sławomir Miszczuk, w obecności grona pedagogicznego i licznie przybyłych na uroczystość rodziców, z wielką radością gratulował młodzieży znakomitych ocen na świadectwie oraz imponujących osiągnięć w różnych olimpiadach i konkursach przedmiotowych, życząc równie wspaniałych wyników z egzaminów maturalnych. Dyrektor szkoły wręczył osobiście świadectwa ze zwanym popularnie czerwonym paskiem wyróżnionym absolwentom – a było ich aż 64, zaś na ręce ich Rodziców złożył gratulacyjne listy. Podziękował również wszystkim Rodzicom, którzy zaangażowani byli w pracę na rzecz szkoły.

Wśród prymusów „Chreptowicza” aż 45 osób uzyskało średnią ocen 5,0 i powyżej 5,0. Wszyscy absolwenci szkoły zapracowali na średnią 4,70, a najwyższą osiągnęła klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna – aż  5,049. Tytuł Absolwent Roku trafił do Marty Głabień za uzyskanie średniej 5,65, do Alicji Turczyńskiej i Mariusza Słapka za średnią 5,56. Tytuł Najwyższy Laur Olimpijski otrzymali uczniowie, którzy okazali się najlepszymi w kraju olimpijczykami, zdobywającymi indeksy prestiżowych uczelni wyższych: Michał Ślusarz, Marcin Gajewski i Michał Słapek. Ci wybitnie zdolni uczniowie uhonorowani zostali dodatkowo przez prężnie działające Towarzystwo Absolwentów (w tym Absolwentów Matury 1965), które corocznie przyznaje najzdolniejszym „Chreptusom” naukowe stypendium. Prezes Towarzystwa, pani Jolanta Fornalska i  wiceprezes Tadeusz Kidziński wręczyli najlepszym olimpijczykom pieniężną nagrodę. Kolejny zaszczytny tytuł Indywidualność Rocznika otrzymał wymieniony już Michał Ślusarz. Z kolei tytuł Artystyczny Talent Rocznika otrzymały: Weronika Zieleń, Marta Grudzień, Karolina Klusek, Emilia Burek i Patrycja Jaśkiewicz (które swym wokalnym talentem uświetniły również uroczystość pożegnania absolwentów). Szczególnie wyróżniony został też Michał Cybulski za profesjonalną audiowizualną oprawę szkolnych imprez oraz Patryk Firmanty za 100% frekwencję podczas 3 lat nauki. Podziękowania  skierował też dyrektor  do absolwentów tworzących skład pocztu  sztandarowego szkoły:  Alicji Turczyńskiej, Adrianny Rojek, Jakuba Kurka i i Michała Ordowskiego.

Nagrodzonym uczniom gratulował dyrektor osobiście i wręczał im pamiątkowe nagrody,  zaś podziękowania i gratulacje z ust nauczycieli reprezentujących konkretny przedmiot w szkole trafiły do wszystkich uczniów, którzy osiągnęli znaczący sukces w różnych olimpiadach i konkursach – w gronie wymienionych było aż kilkudziesięcioro uczniów.

Dyrektor szkoły, Sławomir Miszczuk nie kryjąc dumy z osiągnięć wszystkich tegorocznych absolwentów i dziękując wszystkim za kontynuowanie tradycji wysokiego poziomu liceum, podkreślał też fakt chętnego angażowania się młodzieży w kulturalno-charytatywne wydarzenia, dzięki czemu szkoła tętniła życiem i dzięki czemu w szkole panowała iście „chreptusowa” atmosfera, integrująca całą chreptusową społeczność.  W przemówieniach  przewodniczącej szkoły, Jagody Pronobis, uczniów reprezentujących tegorocznych absolwentów oraz przewodniczącego Rady Rodziców, p. Roberta Rabczewskiego podkreślona została rola nauczycieli w procesie nie tylko dydaktycznym, ale i wychowawczym młodzieży. Podziękowania popłynęły m. in. za okazywane na co dzień serce, przyjazne relacje, wsparcie i wskazywanie młodzieży właściwych rozwiązań.

Pełną wzruszających momentów uroczystość pożegnania absolwentów dopełniło wręczenie panom dyrektorom, Sławomirowi Miszczukowi i Piotrowi Pobiedze,oraz gronu nauczycielskiemu kwiatów z życzeniami wielu radości z pracy z kolejnymi rocznikami „Chreptusów’. Następnie poszczególne klasy udały się wraz ze swymi wychowawcami (p. Ewą Studzieżbą, p. Bożeną Tomkowiak, p. Anną Nowicką i  p. Piotrem Żakiem) po raz ostatni w klasowym składzie do sal lekcyjnych, gdzie podczas wzajemnych pożegnań z niejednego oka  popłynęła łezka wzruszenia.