Powstanie Młodzieżowa Rada Powiatu

Samorząd złożony przez przedstawicieli młodego pokolenia chce powołać zarząd powiatu ostrowieckiego. W ten sposób chce zaktywizować młodzież do realizowania własnych pomysłów i wdrażania się w działalność samorządową.

Starosta ostrowiecki Zbigniew Duda poinformował, że pomysł powołania takiego organu wynikł z rozmów i kontaktów z młodymi ludźmi. Okazało się, że młodzież ma pomysły, o których nie wiedzą dorośli, a które można by zrealizować.

– Poza tym staramy się, żeby mieszkańcy naszego powiatu jak najwięcej i najczęściej włączali się w prace samorządu – dodał starosta – Chcemy włączać naszych mieszkańców w proces powstawania, a potem podejmowania decyzji. Samorząd powinien wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, dlatego właśnie chcemy powołać Młodzieżową Radę Powiatu.

Rada złożona z przedstawicieli młodego pokolenia ma być organem doradczym, który będzie zapraszany na posiedzenia komisji, rady powiatu czy zarządu. Młodzieżowa Rada Powiatu składałaby się z takim samych organów, jak samorząd powiatu, czyli komisji oraz prezydium. W jej pracach mogli by uczestniczyć młodzi ludzie uczący się w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

– Na razie jeszcze nie możemy podać ilu radnych będzie liczyła Młodzieżowa Rada Powiatu, ponieważ jesteśmy dopiero na etapie przygotowań regulaminu jej działania i określenia zasad przeprowadzania samych wyborów – dodał Zbigniew Duda.

Starosta stwierdził, że kadencja takiej rady miałaby trwać dwa lata. Młodzieżowa Rada Powiatu, według pomysłodawców ma uwrażliwiać jej członków na problemy rówieśników. Ma być połączeniem interesów dorosłych z potrzebami młodzieży. Młodzieżowy samorząd ma wyrażać opinie dotyczące tego pokolenia, dlatego starostwo będzie zachęcało uczniów szkół średnich do angażowania się w jego prace. 

– Każde pokolenia ma inne problemy, inaczej widzi rzeczywistość, dlatego uważamy powołanie młodzieżowej rady za dobry pomysł – stwierdził starosta Zbigniew Duda. – Liczymy, że opinie wypracowane przez naszych młodych kolegów będą trafiały także do radnych powiatowych. W ten sposób będą też wpływały na to, co dzieje się w powiecie.

Zakłada się, że rada powiatu ostrowieckiego będzie służyła wsparciem i będzie pomagała młodszym kolegom. Starosta ostrowiecki przyznał, że młodzieżowe samorządy już działały, ale na poziomie gminy. I choć ich działalność szybko się kończyła i nie przetrwały do tej pory, to warto spróbować ponownie.

– Takie zaktywizowanie młodych osób może spowodować, że będziemy mieli następców w pracy samorządowej, że będziemy mieli młode pokolenie kadr samorządowych, takich z prawdziwego zdarzenia. Odpowiednie podejście do młodych ludzie powinno ich przekonać do włączenia się do tych prac i aktywności na tym polu.

Na razie nie wiadomo jeszcze, czy młodzieżowa rada będzie miała do dyspozycji własne fundusze. O tym między innymi zdecyduje samorząd powiatu ostrowieckiego, który będzie musiał jeszcze przegłosować stosowną uchwałę.

Jak poinformował starosta ostrowieckie Zbigniew Duda, Młodzieżowe Rady Powiatu już działają i sprawdzają się w powiecie chrzanowskim, brzeskim, wielickim czy iławskim. Wybory do ostrowieckiego samorządu młodych mają się odbyć we wrześniu.