Powstał Program Opieki nad Zabytkami

Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Ostrowieckiego na lata 2017-2020.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami została ustawowo włączona do katalogu zadań samorządu. Program sporządza się na 4 lata. Celem programu jest rozpoznanie stanu zachowania dziedzictwa kulturowego powiatu, ukierunkowanie działań na rzecz zachowania jego wartościowych zasobów oraz kształtowanie atrakcyjnego wizerunku powiatu.

Program określa działania zmierzające do zachowania i poprawy stanu dziedzictwa kultowego Powiatu Ostrowieckiego i ma się przyczynić do podniesienia świadomości oraz tożsamości kulturowej mieszkańców, a także wzrostu atrakcyjności turystycznej powiatu, jego promocji w regionie i kraju.

W program wpisano cykliczne imprezy promujące dziedzictwo kulturowe powiatu: Kiermasz Tradycji Wielkanocnych, Rajd Gwiaździsty „Orły dla Nieodległej”, Dożynki Powiatowe, Rajd Pojazdów Zabytkowych „Krzemienny Zlot”, Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia, a także imprezy gminne jak Święto Pieczonego Ziemniaka, Święto Pszczoły czy Jarmark Wielkanocny.