Powstaje mapa zagrożeń

Na temat „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce jako elementu procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym” w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się społeczna debata.

Spotkanie zorganizowano w ramach powstającej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a wzięli w niej udział m. in. przedstawiciele władz lokalnych, samorządów, prokuratury, straży miejskiej, straży pożarnej, nadleśnictwa, straży ochrony kolei,  placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Powiat reprezentowali wicestarosta Eligiusz Mich oraz Jerzy Brożyna, Przewodniczący Rady Powiatu.
Dyskusję na temat sposobów opracowania mapy zagrożeń oraz jej sposobu przedstawienia i udostępnienia obywatelom poprzedziło wystąpienie Komendanta Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, podinsp. Tomasza Zawadzkiego.  Omówił on założenia i cele ,,Krajowej Mapy Zagrożeń’’ oraz przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa powiatu ostrowieckiego za 2015 rok.
Mapy Zagrożeń staną się bowiem istotnym elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o współpracę międzyinstytucjonalną i aktywizację społeczności lokalnych.