Powiatowy Urząd Pracy wspiera przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że mimo trudnej sytuacji związanej z Covid -19 realizuje zadania zawarte w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy m.in. wcześniej zawartych umów a w szczególności procesem wsparcia dla przedsiębiorców zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W okresie od 16.03.2020 r. do 10.04.2020 r. 2350 osób potwierdziło swoją gotowość do podjęcia pracy poprzez kontakt telefoniczny.

W tym samym okresie w PUP zarejestrowało się elektroniczne 284 osóby, które otrzymały status osoby bezrobotnej oraz zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.

W związku z ograniczeniem funkcjonowania obsługi interesantów w siedzibie urzędu, stworzona została możliwość  składania wszelkiego rodzaju dokumentów drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną. Ponadto od dnia 3 kwietnia przy wejściu do urzędu została ustawiona skrzynka podawcza gdzie interesanci mogą przekazać dokumenty do urzędu w dogodny dla siebie sposób.

To co najważniejsze na dzień dzisiejszy to wsparcie dla przedsiębiorców. Na dzień 14 kwietnia do pup wpłynęło 388 wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd. ) Łączna liczba rozpatrzonych wniosków w tym zakresie wynosi 203. Udzielono 179 pożyczek na kwotę 895 tysięcy. Tym samym ochronionych zostanie 881 miejsc pracy. Powiatowy Urząd Pracy będzie nadal na bieżąco realizował to zadanie.

Od dnia 14.04.2020 ruszyły kolejne dwa nabory wniosków w ramach tarczy antykryzysowej:

– Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych. (art. 15zzc)

– Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)

Zapraszamy przedsiębiorców do składania wniosków poprzez stronę praca.gov.pl. Będą one rozpatrywane na bieżąco.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy prowadzi kampanie informacyjną realizowaną poprzez stronę internetową urzędu, profil na facebooku oraz newslleter gdzie pracodawcy jak i osoby bezrobotne na bieżąco są informowane o aktualnej działalności urzędu.