Powiatowe Obchody Święta Policji

15 lipca w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się Powiatowe Obchody Święta Policji. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, m. in. wicestarosta Eligiusz Mich, przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Brożyna, pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Marek Jan Przybyszewski, pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim nadkom. Piotr Zalewski, przedstawiciele gmin powiatu ostrowieckiego, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, duchowieństwa i instytucji współpracujących z Policją, a także policjanci i pracownicy ostrowieckiej komendy.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kolegiacie św. Michała. Następnie uroczystości przeniosły się do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie do funkcjonariuszy skierowano podziękowania za ich codzienną służbę.

Pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim nadkom. Piotr Zalewski przywitał zaproszonych gości oraz pogratulował policjantom awansów i życzył dalszych sukcesów zawodowych. Życzenia do policjantów skierował także wicestarosta Eligiusz Mich.

– Panie i Panowie Policjanci, wykonujecie zawód szczególnego zaufania społecznego. Wiem, że wykonujecie go z ogromną troską i należytą rzetelnością, godną munduru, który na co dzień nosicie. Społeczeństwo powinno być Wam wdzięczne za Waszą pracę, za Wasz trud, poświęcenie i ofiarną służbę. Z okazji Waszego święta pragnę życzyć wszystkiego najlepszego dla Was, Waszych bliskich i Waszych rodzin – powiedział wicestarosta, który pogratulował nadkom. Piotrowi Zalewskiemu objęcia stanowiska komendanta ostrowieckich policjantów.

Odczytano życzenia i podziękowania za wspólną służbę od podinsp. Tomasza Zawadzkiego – Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2013–2016, a obecnie pełniącego obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach.  Następnie wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.
Łącznie podczas uroczystości awansowano 62 funkcjonariuszy. Trzech policjantów odebrało nagrody Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach za wzorowe wykonywanie zadań służbowych. Burmistrzowie i wójtowie samorządów miast i gmin powiatu ostrowieckiego ufundowali nagrody rzeczowe dla pięciu wyróżniających się policjantów.

P1080183P1080175 P1080172P1080165 P1080162P1080185 P1080197P1080195P1080188P1080190 P1080232P1080228  P1080218P1080212P1080215P1080208P1080210P1080193P1080205