Powiatowe obchody Święta Policji

W Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. W uroczystości wziął udział Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki, Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim mł. insp. Zbigniew Wilk. Zarząd i Radę Powiatu reprezentowali: starosta Zbigniew Duda, Przewodniczący Jerzy Brożyna i wicestarosta Eligiusz Mich.

Powiatowe obchody Święta Policji rozpoczęły się mszą świętą w Kolegiacie pw. Świętego Michała Archanioła. Następnie zaproszeni goście, policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim wzięli udział w uroczystej zbiórce, która odbyła się w sali konferencyjnej ostrowieckiego Starostwa Powiatowego. Życzenia policjantom złożył osobiście Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda, Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Brożyna, przedstawiciele lokalnego samorządu , przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz Kapelan ostrowieckich policjantów ks. Franciszek Sałęga.

Łącznie w powiecie ostrowieckim awansowano 58 funkcjonariuszy. Starosta Ostrowiecki, Burmistrzowie i Wójtowie samorządów miast i gmin powiatu ostrowieckiego wręczyli listy gratulacyjne oraz przekazali ufundowane nagrody rzeczowe dla 7 wyróżniających się policjantów.