POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE MA NOWEGO DYREKTORA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ma nowego dyrektora. W obecności pracowników starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak w imieniu zarządu powiatu, oficjalnie powołała na to stanowisko Joannę Pikus. Nowa dyrektor została wybrana w drodze konkursu, który został ogłoszony 13 lipca br. Była jedną z dwóch kandydatek ubiegających się o to stanowisko.

Joanna Pikus rozpoczęła pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na stanowisku terapeuty i konsultanta. Potem objęła funkcję przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie. Następnie pracowała na stanowisku konsultanta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zaś od marca br. pełniła funkcję wicedyrektora placówki.

Wręczając powołanie starosta M. Dębniak pogratulowała nowej dyrektor, a także podziękowała wszystkim pracownikom PCPR–u za trud i zaangażowanie w realizację działań na rzecz mieszkańców powiatu ostrowieckiego.