POWIAT WSPIERA PRACE PRZY ZABYTKACH SAKRALNYCH

Na wczorajszej sesji Radni Rady Powiatu podjęli uchwałę dotyczącą przekazania dotacji na prace konserwatorskie planowane w parafiach pw. św. Mikołaja  w Szewnie oraz pw. Wniebowzięcia NMP w Ćmielowie. Parafie otrzymają po 20 tysięcy z budżetu powiatu.

W kościele w Szewnie środki zostaną zagospodarowane na przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza bocznego Pana Jezusa. Natomiast w parafii w Ćmielowie dotacja wesprze prace konserwatorskie muru cmentarza przykościelnego w części południowej i wschodniej.

Powiat Ostrowiecki od 2018 roku przeznacza środki na wspieranie renowacji zabytkowych kościołów. W 2018 roku dotacja wyniosła 30 tysięcy dla dwóch parafii: pw. Zaślubin NMP w Rudzie Kościelnej – 10 tysięcy oraz pw. Wniebowzięcia NMP w Ćmielowie – 20 tysięcy. W kościele w Rudzie Kościelnej dotacja wsparła prace badawcze polichromii stropu oraz prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. św. Stanisława z obrazem.  Parafia otrzymała również dotację w 2019 roku w wysokości 15 tysięcy na wymianę instalacji elektrycznej budynku. W 2020 roku dzięki wsparciu środków budżetu Powiatu w wysokości 20 tysięcy w świątyni przeprowadzono konserwację techniczną i estetyczną głównego ołtarza. W przeciągu ostatnich 3 lat parafia otrzymała 45 tysięcy z budżetu Powiatu na prace renowacyjne zabytkowej świątyni.

W tym roku w Ćmielowie dotacja wesprze rozpoczętą w 2018 roku konserwację prac związaną z murem cmentarza. Wykonano już  prace konserwatorskie bramy ogrodzenia zabytkowego cmentarza z rzeźbą Chrystusa niosącego krzyż oraz z płaskorzeźbą Matki Bożej z Dzieciątkiem. Na ten cel Powiat Ostrowiecki przeznaczył dotację w wysokości  20 tysięcy. Wartość całego zadania wyniosła ponad 38 tysięcy. W 2019 roku kolejne 10 tysięcy zostało przeznaczone na prace renowacyjne rzeźby „Pieta” z 1906 roku znajdującej się na ćmielowskim cmentarzu parafialnym. W sumie parafia otrzymała, włącznie z 2021 rokiem dotację w wysokości 50 tysięcy.

Dotację w wysokości 15 tysięcy otrzymała także parafia pw. św. Barbary w Mychowie. Tam w 2019 roku prowadzono prace w zakresie wykonania powłok malarskich w budynku kościoła. W tym roku kolejne 20 tysięcy trafi do parafii w Szewnie. W 2020 roku Powiat udzielił tej parafii dotacji w wysokości 20 tysięcy na prace konserwatorskie do trzech obrazów z cyklu „Sakramenty udzielane przez św. Mikołaja”, znajdujące się wokół głównego ołtarza. Cała renowacja obrazów kosztowała 96 tysięcy, a dotacja Powiatu  stanowiła wkład do tych środków. Wszystkie prace wykonywane są przez specjalistów w dziedziny renowacji zabytkowych obiektów sakralnych. W przyszłości planowane są prace konserwatorskie ołtarza w bocznej nawie oraz odnowienie ścian, które nigdy w swojej historii nie były poddawane renowacji. A przypomnijmy, że kościół datowany jest na 1440 rok.

 

W ostatnich czterech latach Powiat Ostrowiecki z budżetu przekazał dotacje w wysokości 150 tysięcy złotych wspierając projekty dotyczące prac renowacyjnych zabytkowych kościołów.