Informacja Powiatu Tczewskiego o zbyciu w drodze przetargu zbędnego majątku.

Powiat Tczewski ogłasza przetarg na zbycie zbędnego majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Tczewskiego, który przed likwidacją  Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 84 C pozostawał w jego zarządzie.
Komisja przetargowa upublicznia ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych znajdujących się w byłej siedzibie
Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 84 C. Do ogłoszeniadołączon0o wzór formularza ofertowego.

Ogłoszenie o przetargach.

Więcej informacji: 

https://bip.powiat.tczew.pl/aktualnosci/20-ogloszenie/20-ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-skladnikow-rzeczowych-majatku-ruchomego-powiatu-tczewskiego-2021.html