Powiat przystąpił do remontów cząstkowych dróg

Powiat przystąpił do remontów cząstkowych dróg

W piątek 20 marca na drogach powiatowych rozpoczęły się remonty cząstkowe. Do przetargu na wykonanie „Remontów cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Ostrowieckim w roku 2015” przystąpiły 4 firmy.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Pierwsze prace rozpoczęły się już w piątek na ulicy Samsonowicza. Remonty prowadzone będą na całej sieci dróg powiatowych zgodnie z rozpoznanymi potrzebami. Przegląd stanu nawierzchni dróg powiatowych na terenie całego powiatu ostrowieckiego został już wykonany. Technologia, jaka zostanie zastosowana przewiduje wycięcie krawędzi powstałych po zimie uszkodzeń i uzupełnienie ubytków podbudowy i warstw nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną na gorąco. Remonty potrwają do końca kwietnia.