Powiat pozyskał pieniądze na remonty w Domach Pomocy Społecznej

Wicestarosta Andrzej Jabłoński, członek Zarządu Powiatu Łukasz Dybiec, Skarbnik Powiatu Grażyna Krawczyk oraz dyrektor DPS przy ul. Grabowieckiej Karolina Nowak wzięli udział w uroczystości podpisania umów dotyczących udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na prace remontowe w ostrowieckich Domach Pomocy Społecznej. Do DPS-u przy ul. Grabowieckiej trafi 40 tys. zł, a do DPS-u na os. Słonecznym 100 tys. zł.