Powiat pozyskał 4,5 mln zł na walkę z koronawirusem

Silni w walce z koronawirusem. 4,5 miliona złotych trafi do placówek i instytucji z terenu Powiatu Ostrowieckie z przeznaczeniem na walkę z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. W tej sprawie stosowną umowę z władzami samorządu województwa podpisali Starosta Ostrowiecki  Marzena Dębniak i Wicestarosta Andrzej Jabłoński.

W sumie zaopatrzone w środki ochrony osobistej oraz sprzęt medyczny zostanie 160 podmiotów, które uczestniczą w zwalczaniu i łagodzeniu skutków koronawirusa. Wśród nich znajdują się: szpital powiatowy, 68 placówek ochrony zdrowia, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, 33 ochotnicze straże pożarne, 38 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, 2 ośrodki wspierające osoby starsze oraz 9 innych jednostek podległych urzędom gmin.

W wyniku diagnozy przeprowadzonej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. ustalono, że wszystkie wyznaczone jednostki i instytucje potrzebują środków dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej , oczyszczaczy powietrza, jonizatorów i generatorów ozonu. Jednostki POZ oraz ZOZ prowadzący leczenie szpitalne potrzebują wysoce specjalistycznego wyposażenia, zapewniającego bezpieczeństwo kadry medycznej, szczególnie narażonej na zakażenia koronawirusem. Szkoły, przedszkola i placówki edukacyjne potrzebują środków higieny, płynów i żeli dezynfekcyjnych, umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży i dorosłym uczącym się. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, domy opieki oraz jednostki podległe gminom potrzebują wsparcia w zakresie środków higieny i dezynfekcyjnych, aby bezpiecznie świadczyć usługi dla społeczności lokalnych. Analiza potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św., prowadzącego leczenie szpitalne, dokonywana jest na bieżąco. Wynika z niej, iż placówka potrzebuje niezbędnego sprzętu medycznego, aby zapewnić pomoc na wysokim poziomie i adekwatną do jej potrzeb – m.in. myjka dezynfekator, wirówka laboratoryjna, aparaty do znieczulenia, analizator parametrów krytycznych czy aparat USG.