POWIAT POKRYŁ PONAD 9,3 MILIONOWĄ STRATĘ SZPITALA

Na piątkowej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie pokrycia straty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim  z budżetu powiatu w wysokości ponad 9,3 mln złotych za 2019 rok. Jak zaznaczyła podczas sesji starosta Marzena Dębniak, szpital bez pokrycia tej straty by nie przetrwał. A do takiej sytuacji zarząd powiatu dopuścić nie może, gdyż zdrowie mieszkańców jest najważniejsze.

Jednocześnie starosta wyraziła rozczarowanie brakiem konkretnej, systemowej reformy pozwalającej na rozwiązanie problemów finansowych, z którymi borykają się szpitale powiatowe. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie, a obecny na sesji dyrektor medyczny szpitala Adama Karolik podziękował zarządowi i radnym za przekazanie „finansowej kroplówki życia”.

Podczas sesji miał również miejsce miły akcent. Starosta Marzena Dębniak złożyła wszystkim radnym życzenia z okazji obchodzonego Dnia Samorządu Terytorialnego. Dziękując za pracę na rzecz lokalnej społeczności starosta życzyła radnym  satysfakcji z wykonywanego mandatu i dobrych decyzji. Radni otrzymali okolicznościowe upominki.