Powiat Ostrowiecki z „Koziołkiem”

Powiat Ostrowiecki z „Koziołkiem”

21 maja w Kielcach po raz szesnasty przyznano nagrody „Koziołek”. Jej laureatami są powiaty, które najlepiej realizują program „Bezpieczne Świętokrzyskie”. Powiat Ostrowiecki zdobył w tym roku trzecie miejsce. Nagrodę osobiście odebrał Zbigniew Duda, Starosta Ostrowiecki wraz z nadkom. Tomaszem Zawadzkim, Komendantem Powiatowym Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W tym roku do nagrody zgłosiło się kilkanaście powiatów, z czego kapituła zakwalifikowała do kolejnego etapu sześć. Wśród wyróżnionych znalazł się Powiat Ostrowiecki, którego dokumentację konkursową przygotował Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Podczas rozstrzygnięcia konkursu, które odbyło się 21 maja w Kielcach, poznaliśmy laureatów nagrody. I miejsce po raz szósty otrzymał Powiat Starachowicki. Na miejscu drugim znalazł się Powiat Konecki, zaś na trzecim uplasował się Powiat Ostrowiecki. Nagrody odebrali osobiście starostowie tych powiatów.

Kapituła Nagrody w składzie: Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyski Komendant Wojewódzki uznali, że to właśnie te trzy powiaty podjęły szereg, wykraczających poza zwykłe obowiązki, działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i wskazywały możliwości działania na rzecz walki z przestępczością.

Nagrody wręczyli: nadinsp. Władysław Padło – Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Kontaktów z Samorządami Terytorialnymi i Organizacjami Społecznymi, Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski, mł. insp. dr Rafał Kochańczyk – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, a także Michał Markiewicz – Prezes Stowarzyszenia „Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”.

Podczas wręczenia nagród „Koziołek” podsumowano także kolejną edycję programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”, którego główne cele to ograniczanie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.