Powiat Ostrowiecki z dofinansowaniem na remonty dróg

Wicestarosta Andrzej Jabłoński odebrał z rąk Wojewody Agaty Wojtyszek promesę na remont siedmiu odcinków dróg w Powiecie Ostrowieckim. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a w sumie kwota opiewa na prawie 4 mln 294 tys. zł. Dla każdej remontowanej drogi dofinansowanie będzie wynosiło 50 %. Pozostałe 50 % pokryją po połowie powiat i gmina, w której będzie realizowane dane zadanie. Większość zaplanowanych remontów powinna zakończyć się do końca roku.

Remonty , które muszą być wykonane do końca bieżącego roku:

  1. Droga nr 0682 T w miejscowości Bałtów (wąwóz), długość odcinka wynosi 980 m., dofinansowanie w wysokości 450 tys zł.
  2. Droga nr 1023 T w Ostrowcu Św., Aleja Jana Pawła II, długość odcinka 867 m., dofinansowanie 650 tys. zł.
  3. Droga nr 0678 T w miejscowości Skała, długość odcinka 1265 m., dofinansowanie 340 tys. zł.
  4. Droga nr 0691 T w miejscowości Piaski Brzóstowskie, długość odcinka 420 m., dofinansowanie 175 tys. zł.
  5. Droga nr 0658 T relacji Kunów-Piaski-Janik w miejscowości Janik, długość odcinka 837 m., dofinansowanie 242 tys. 500 zł.
  6. Droga nr 0655 T w miejscowości Nosów, długość odcinka 620 m., dofinansowanie 375 tys. zł.

Spośród siedmiu zadań jedno zostanie zrealizowane do końca 2020 roku.

  1. Droga powiatowa nr 0673 T w miejscowości Denkówek (zadanie  dotyczy przebudowy drogi w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami), długość odcinka 520 m., dofinansowanie w wysokości 2 mln 61 tys. zł.