Powiat Ostrowiecki remontuje drogi

Powiat Ostrowiecki otrzymał dwie promesy w ramach tzw. „powodziówek”. Za otrzymane środki zrealizowane zostaną dwa zadania.

Pierwsza promesa dotyczy drogi powiatowej nr 0650T relacji Doły Biskupie-Kałków. Wyremontowany zostanie odcinek drogi o długości 700 mb. Zadanie będzie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu oraz utwardzenie pobocza. Decyzją Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 lutego 2016 roku Gmina Kunów przekaże Powiatowi Ostrowieckiemu 20 tysięcy złotych pomocy finansowej na realizację tego zadania.

Drugie zadanie to II etap zadania polegającego na zabezpieczeniu skarpy w ciągu drogi powiatowej relacji Ćmielów-Krzczonowice-Pszeuszyn. Drugi etap tego zadania polega na opracowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwoleń na budowę.

Zadanie ma na celu stabilizację skarpy i odpowiednie odprowadzenie wód deszczowych opadowych i roztopowych oraz wykonanie remontu odcinka ulicy Opatowskiej o długości 800 metrów.

– Po wykonaniu drugiego etapu – opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę – będziemy starać się o uzyskanie pieniędzy na trzeci etap, czyli wykonanie robot drogowych. W ramach tego programu możemy uzyskać dofinansowanie w wysokości 80 proc. kosztów zadania – mówi Jerzy Wrona, Naczelnik Wydziału Dróg ostrowieckiego starostwa.

Pierwszym etapem tego zadania było opracowanie dokumentacji geologicznej, na podstawie której zostały zbadane i opisane warunki geologiczne skarpy. W 2015 roku na ten cel Powiat Ostrowiecki pozyskał środki w wysokości 80 proc. dotacji z budżetu państwa – 20 proc. w połowie sfinansował powiat i gmina Ćmielów.