Powiat i gminy wspólnie dla szpitala

Inicjatywa Starosty Marzeny Dębniak oraz Zarządu Powiatu dotycząca wsparcia finansowego dla ostrowieckiego szpitala zyskała uznanie w oczach włodarzy oraz radnych gmin. W sumie udało się pozyskać prawie 302 tys zł., które placówka przeznaczy na zakup niezbędnego sprzętu. Dotacje pozwolą podnieść jakość świadczonych usług medycznych oraz zwiększyć amortyzację szpitala.

Cieszę się, że przekonaliśmy włodarzy jak i radnych gmin, aby wsparli finansowo szpital. Korzystają z niego przecież pacjenci całego powiatu. Dyrekcja będzie mogła przeznaczyć pieniądze na zakup niezbędnego sprzętu lub remonty. To kolejny krok w stronę poprawy sytuacji w lecznicypowiedziała starosta Marzena Dębniak.

Największą dotację w kwocie 210 tys. zł  na rzecz szpitala przeznaczyła gmina Ostrowiec Świętokrzyski. Kwota zostanie wykorzystana na remont sanitariatów i zakup łóżek dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Gmina Bodzechów wyasygnowała ponad 40 tys zł., Gmina Ćmielów 21,5 tys zł, Gmina Waśniów 20 tys zł., a Gminy Bałtów i Kunów po 5 tys zł. Te pieniądze zostaną wydane na zakup niezbędnego dla szpitala sprzętu medycznego zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez placówkę.

Dotacja powiatowa

Ponadto należy podkreślić, że Zarząd Powiatu zdecydował o przekazaniu lecznicy dotacji celowej w wysokości ponad 77,5 tys zł. z przeznaczeniem na remont sali zabiegowej na Oddziale Okulistyki; dodatkowe prace adaptacyjne na Oddziale Neurologii i Sterylizatorni oraz zakup bezprzewodowej instalacji przyzywowej na Oddział Neurologii.

Oprócz dotacji z gmin zdecydowaliśmy się wesprzeć szpital dotacją celową z budżetu powiatu. Pieniądze zostaną wykorzystane na najpilniejsze, wskazane przez dyrekcję placówki celewyjaśnił wicestarosta Andrzej Jabłoński.

Warto również podkreślić, że z inicjatywy starosty Marzeny Dębniak rozesłano do największych form z terenu powiatu listy z prośbą o rozważenie pomocy rzeczowej bądź finansowej dla ostrowieckiej lecznicy. W sytuacji w jakiej jest szpital każda pomoc jest bardzo pożądana i może przynieść tylko pozytywny oddźwięk w przestrzeni publicznej.

Fundacja ze wsparcie dla ZOZ

Ostrowiecki szpital może liczyć również na wsparcie ze strony Fundacji „Daj Szansę Innym” z Ostrowca Świętokrzyskiego, która w formie darowizny przekazała niezbędny sprzęt. Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym wzbogacił się o stanowisko do pobierania krwi oraz pokrowce na materace szpitalne. Oddział Chirurgii otrzyma aparat EKG, a Dział Diagnostyki Laboratoryjnej mikroskop diagnostyczny. W sumie łączna kwota darowizny wynosi ponad 25 tys. zł.

Dziękujemy za to wsparcie. Cieszymy się, że fundacja widzi potrzebę wpierania ostrowieckiego szpitala bo potrzeb jest rzeczywiście wielepowiedziała starosta Marzena Dębniak.