Powiat Express

Powiat Express

Informacje z posiedzeń Zarządu Powiatu.

Systematycznie doposażamy szpital

Szpital zaoszczędził środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne. W związku z tym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na kupno dodatkowego sprzętu – aparatu EKG dla Oddziału Kardiologii, duodenoskopu płynów dla Pracowni Endoskopii, ogrzewacza płynów infuzyjnych oraz wiertarki do trepanacji i kraniotomii czaszki dla Bloku Operacyjnego, sterylizatora parowego dla Centralnej Sterylizacji.

Krok w kierunku dawno odkładanej inwestycji w obrębie gminy Kunów

Naprawa ulicy Kaznodziejskiej w Kunowie od lat jest odkładana. Nowe podejście Zarządu Powiatu przywraca szansę na realizację poprawienia drogi nr 0656T. Droga zostanie rozbudowana wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizji. Zadanie zostanie zrealizowane w trybie przebudowy drogi, a nie jej rozbudowy.

Zmiana kwalifikacji zadania i urealnienie zakresu potrzebnych prac na ulicy Kaznodziejskiej da długo oczekiwany przez mieszkańców i użytkowników dróg efekt.

Książki do bibliotek szkolnych

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeznaczenie środków na wzbogacenie księgozbioru bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa”. Wieloletni program wprowadzony został przez Radę Ministrów Uchwałą z dnia 6 października 2015 roku.

Z wnioskiem o wsparcie finansowe na zakup książek do szkolnych bibliotek zwrócili się dyrektorzy: Zespołu Szkół nr 2 i 3, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Liceum Ogólnokształcącego nr II i III w Ostrowcu Świętokrzyskim.