Powiat chętnie poprowadzi gimnazjum

Powiat chętnie poprowadzi gimnazjum

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców Ostrowca Św. Zarząd Powiatu Ostrowieckiego podjął inicjatywę utworzenia gimnazjum publicznego w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Kilińskiego 19, w którym mieści się Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica.

Jak podkreślał Starosta Ostrowiecki, Zbigniew Duda utworzenie gimnazjum w rejonie, w którym z dniem 1 września 2015 roku przestanie funkcjonować zlikwidowany Zespół Szkół Publicznych nr 1, niesie za sobą wiele korzyści – umożliwi dzieciom nie tylko kształcenie w miejscu zamieszkania, ale także kontynuowanie nauki po ukończeniu gimnazjum w tym samym budynku.

Na sesji Rady Powiatu, która odbyła się 28 kwietnia, jednym z punktów obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Ostrowiecki gimnazjum. Zawarcie takiego porozumienia jest konieczne, gdyż prowadzenie szkół gimnazjalnych należy do zadań własnych gminy, które ta może przekazać powiatowi.

Dobra inicjatywa może przeszkadzać?

Podjęcie uchwały podczas sesji okazało się jednak niemożliwe, gdyż przed rozpoczęciem głosowania opozycyjni radni KWW Jarosława Górczyńskiego opuścili salę obrad. Tym samym zabrakło quorum. Posiedzenie zostało przerwane i wznowione następnego dnia, tj. 29 kwietnia o godzinie 8. Tym razem do głosowania doszło i uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy 6 głosach wstrzymujących. Nikt nie spodziewał się, że chęć wypełnienia luki po zlikwidowanej przez Miasto placówce może budzić czyjekolwiek zastrzeżenia.

Praktyka pokazuje, że funkcjonowanie w jednym miejscu szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej sprawdza się. Na terenie powiatu ostrowieckiego od 2012 roku z powodzeniem działają dwie takie placówki. Są to: Niepubliczne Gimnazjum i Liceum Katolickie im. ks. Marcina Popiela oraz Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.

Powinno zwyciężyć dobro mieszkańców

Teraz potrzebna jest zgoda Rady Miasta na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia i prowadzenia gimnazjum przez Powiat. Jest nadzieja, że Rada Miasta i Pan Prezydent docenią inicjatywę Powiatu. Na porozumieniu skorzysta młodzież i rodzice.

Koszty prowadzenia nowej placówki wyniosą około 50 tysięcy złotych i są zabezpieczone w budżecie powiatu.