Poświęcenie “Placówki Nasz Dom nr 2” w Denkowie

Uroczyste poświęcenie nowej placówki Nasz Dom w Denkowie odbyło się 16 stycznia.

Uroczystość rozpoczęła Eucharystia dziękczynna koncelebrowana przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Po mszy świętej odbyły się jasełka w wykonaniu wychowanków “Naszego Domu”.

Remont placówki udało się przeprowadzić m.in. dzięki dotacji ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości 300 tysięcy złotych. Przebudowa była konieczna, aby dostosować się do wymogów nowelizacji ustawy o pieczy zastępczej.

– Cieszę się że mogłem przyczynić się do realizacji tej niezwykle ważnej i potrzebnej inwestycji – powiedział starosta ostrowiecki Zbigniew Duda, który był gościem tej uroczystości.