Porozumienie z gminą Bodzechów podpisane.

Powiat Ostrowiecki porozumiał się z gminą Bodzechów w sprawie zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych tej gminy. Stosowne porozumienie podpisali włodarze: starosta Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński, wójt Jerzy Murzyn i sekretarz Małgorzata Sobieraj. Skorzystają na tym mieszkańcy, gdyż poprawi się m.in. bezpieczeństwo i estetyka tych dróg. Umowa wchodzi w życie 7 czerwca.

Serdecznie dziękuję wójtowi Jerzemu Murzynowi za podjęcie takiej decyzji. Uważamy, że gospodarze danego terenu będą lepiej opiekować się drogami, znając specyfikę lepiej wydadzą środki. Do takich działań zmusza nas sytuacja finansowa powiatu. Razem możemy więcej- powiedziała Starosta Marzena Dębniak.

Gmina wzięła na siebie remonty cząstkowe, czyli mówiąc kolokwialnie łatanie dziur, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg czy malowanie znaków poziomych. Powiat natomiast pozostaje administratorem dróg, a inwestycje będą realizowane wspólnie przez oba samorządy.

Chciałem podziękować za dobrą współpracę. Powiat reaguje błyskawicznie na nasze postulaty. Myślę, że zrobimy w najbliższym czasie kawał dobrej robotymówił wójt Jerzy Murzyn

Włodarze poinformowali również o planach na przyszłość. Coraz bardziej realnych kształtów nabierają plany budowy dwóch ciągów pieszo-rowerowych. Jeden biegnący przez Jędrzejowice i Świrnę oraz drugi w kierunku Dębowej Woli.

Myślę, że wspólnie uda nam się te plany zrealizować– deklarowała starosta Dębniak

Z takiego obrotu sprawy zadowolony jest wójt Murzyn- Ostatnio ta sprawa przyspieszyła. Mam na myśli ciąg pieszo-rowerowy w okolicach Dębowej Woli i Sarnówka. On jest potrzebny mieszkańcom nie tylko tych miejscowości, ale również w celach rekreacyjnych mieszkańcom Ostrowca Św.

W sumie gmina Bodzechów będzie opiekować się prawie 60 km dróg powiatowych. Podpisana umowa będzie obowiązywała przez 5 lat. Powiat każdego roku będzie przekazywał partnerowi 136 tys. zł.