Porozumienie w sprawie lasów prywatnych

W lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa nadzór sprawuje starosta, który wykonuje to zadanie za pomocą swoich służb lub powierza ich prowadzenie właściwemu nadleśniczemu. Wicestarosta Andrzej Jabłoński i nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Adam Podsiadło podpisali porozumienie o sprawowaniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

Porozumienie obejmuje między innymi ewidencjonowanie, analizę, zapobieganie i udzielanie zgody, ewentualnie nie na wycięcie drzew uschniętych, zaatakowanych prze kornika ostrozębnego. Cechowanie drewna pozyskanego w lasach niepaństwowych, oraz wystawienie właścicielowi dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania, przekazywanie danych niezbędnych do sprawozdania GUS czy doradztwo fachowe dotyczące prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej.

Na terenie Powiatu Ostrowieckiego znajduje się 4749 ha lasów, będących własnością osób prywatnych, najwięcej na terenie gminy Bodzechów- 1228 ha, a najmniej na terenie gminy Waśniów- 399 ha. Dla porównania, ponad 14 tysięcy ha to lasy państwowe.