Porozumienie w sprawie dróg powiatowych

Pod koniec kwietnia Gmina Ostrowiec Św. przejmie w zarządzanie drogi powiatowe zlokalizowane na terenie miasta. W ubiegłym tygodniu starostowie Marzena Dębniak, Andrzej Jabłoński oraz prezydent Jarosław Górczyński podpisali wstępne porozumienie.

– Mając na uwadze trudną sytuację w Starostwie Powiatowym, a biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców, to że chcemy zapewnić właściwy standard, dobre bieżące utrzymanie dróg, podjęta została decyzja o popisaniu porozumienia na mocy którego 23 ciągów ulic powiatowych przejdzie pod zarząd miejski- wyjaśnił prezydent Jarosław Górczyński.

Na terenie Ostrowca Św. jest ponad 39 kilometrów dróg powiatowych. Są to ulice: Długa, Piaski, 11 Listopada, Podstawie, Polna, Rudzka, Jana Samsonowicza wraz z odcinkiem do bramy Celsy Huty Ostrowiec, Siennieńska, Szewieńska, Ludwika Waryńskiego, Żabia, Aleja Jana Pawła II, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Chmielowska, Świętokrzyska, Leona Chrzanowskiego, Iłżecka, Kąty Denkowskie, Jana Kilińskiego, Adama Mickiewicza, Mostowa. Porozumienie obejmuje także mosty na ulicach Stefana Żeromskiego, Adama Mickiewicza, Jana Samsonowicza i Świętokrzyskiej.

Zgodnie z podpisaną umową, gmina Ostrowiec odpowiadać będzie za bieżące utrzymanie i naprawę jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, wykaszanie poboczy, utrzymanie rond. Powiat będzie przekazywał pieniądze na te zadania, choć ich wielkość jeszcze nie jest precyzyjnie wyliczona. Również w przypadku inwestycji z udziałem środków zewnętrznych, to starostwo będzie występowało jako strona.  Nie jest jednak wykluczone, że gmina pokryje wymagany wkład własny, co jest konieczne w przypadku otrzymania dotacji.

– Jest to duże zadanie dla gminy, które znacznie odciąży powiat. Rozwiązanie takie na pewno przełoży się na lepszy efekt pracy i dobro mieszkańców. Naszą wolą jest zmniejszenie kosztów i sprawniejsze zarządzanie- skomentowała starosta Marzena Dębniak.

Gmina Ostrowiec przejmie w zarządzanie drogi powiatowe po zakończeniu tegorocznej akcji zimowej, to jest pod koniec kwietnia. Trwają również rozmowy z innymi gminami powiatu ostrowieckiego o przejęciu przez nie w zarządzanie dróg powiatowych na ich terenie.