POROZUMIENIE PODPISANE

Dzisiaj w Ostrowieckim Browarze Kultury nastąpiło podpisanie długo oczekiwanego przez mieszkańców porozumienia w sprawie remontu nawierzchni parkingu przy osiedlu Słonecznym.

Trójstronne porozumienie podpisali  Starosta, Marzena Dębniak i Wicestarosta, Andrzej Jabłoński ze strony Powiatu Ostrowieckiego, Jarosław Górczyński, Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego ze strony Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz  Marek Zaręba Prezes  Zarządu i Iwona Miszczyszyn Zastępca Prezesa ds. Technicznych ze strony Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali, że współpraca tych podmiotów jest potrzebna, konieczna i oczekiwana dla dobra mieszkańców, użytkowników parkingu. Ogromny wkład w zawarcie porozumienia mieli także radni zarówno miejscy jak i powiatowi w tym, orędująca od samego początku za remontem Członkini Zarządu Powiatu Agnieszka Rogalińska.