Poparcie dla polityki zarządzania powiatem

Dwunastu radnych w pełni poparło projekt budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok, przedstawiony przez starostę Zbigniewa Dudę i skarbnik powiatu Magdalenę Zieleń.

Budżet Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok wynosi 130,7 miliona złotych i jest większy od ubiegłorocznego budżetu o 6 milionów zł. Jest to budżet nadwyżkowy – planowane oszczędności w wysokości 500 tysięcy złotych zostaną przeznaczone na spłatę kredytu, co pozwoli na zmniejszenie zadłużenia powiatu.

Ponadto, jest to budżet proinwestycyjny. W 2017 roku zaplanowano na ich realizację aż 12,3 miliona złotych, z czego 7,5 miliona złotych to pozyskane środki zewnętrzne. Najważniejsze i największe planowane w tym roku inwestycje to m. in. przebudowa ulicy Polnej od ul. Radwana do ul. Iłżeckiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Siennieńską, przebudowa ul. Kaznodziejskiej w Kunowie oraz stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej Ćmielów-Krzczonowice-Przeuszyn. Aż 13,7 miliona złotych w 2017 roku Powiat Ostrowiecki przeznaczy na zadania drogowe – dla porównania w roku ubiegłym była to kwota 9 mln zł. Zwiększanie wydatków na drogi to kolejny priorytet Zarządu.

Budżet na 2017 rok jest budżetem prospołecznym, w którym 16 proc. wydatków stanowią środki na pomoc społeczną. 20 milionów złotych to suma, która zostanie przeznaczona na utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, wsparcie dla osób niepełnosprawnych i utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (tu zwiększono wsparcie – z kwoty 2400 do 3800 złotych za jedno umieszczone w takiej placówce dziecko).

Mimo tak znacznego wzrostu wydatków na praktycznie wszystkie sfery życia mieszkańców naszego powiatu, klub KWW Jarosława Górczyńskiego głosował przeciwko przyjęciu budżetu.

– Sądzę, że  część radnych opozycyjnych miała dylemat przy głosowaniu, gdyż część zgłaszanych przez nich w 2016 roku postulatów zostało uwzględnionych w budżecie – skomentował starosta ostrowiecki Zbigniew Duda.

– Widzimy korzystne zmiany w powiecie konsekwentnie wprowadzane przez Zarząd stworzony przez starostę Zbigniewa Dudę. Na sesji Rady Powiatu czułem się zobowiązany podziękować za inwestycje na drogach na terenie Gminy Ćmielów we własnym imieniu i Burmistrza Jana Kuśmierza. Skala wykonanych i planowanych prac na drogach przerasta poprzednie kadencje. Mieszkańcy doceniają fakty – powiedział radny Mirosław Rogoziński.

– Nie wiem co robili z pieniędzmi poprzednicy… Cieszy nas, że w ciągu dwóch lat udaje się wypracować budżet z nadwyżką środków i jednocześnie śmiało realizować najważniejsze cele: remonty zaniedbanych dróg, dofinansowanie pomocy społecznej, w tym domów dziecka oraz duże plany dla szpitala związane z budową SOR czy uatrakcyjnieniem unikatowego obiektu „Krzemionki”. Budżet 2017 r. budzi nadzieje, że przy takiej konsekwencji Zarządu i dobrej współpracy z gminami możemy zrobić wiele dobrego – mówi radny Jarosław Czarnecki.

– Zawsze chciałoby się, żeby było więcej pieniędzy. Jednak z perspektywy należy docenić, że zainteresowane gminy odczuwają korzyści współpracy z powiatem. Tak w inwestycjach drogowych, jak i wspólnych przemyślanych działaniach promocyjnych. Jako radni powiatowi zawsze mamy z czym wyjść do ludzi – powiedział wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Bilski.

P1010431P1010432