PONAD 2,1 MLN NA TERMOMODERNIZACJĘ W MAŁACHOWIE

Do końca marca zostanie ogłoszony przetarg na  wykonanie termomodernizacji budynków Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Małachowie w gminie Ćmielów. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej na II etapie konkursu. Całkowity koszt zadania to ponad 2,1 miliona złotych, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi ponad 1,3 miliona zł , zaś wkład własny budżetu Powiatu Ostrowieckiego to ponad 755 tysięcy.

Prace obejmą roboty budowlane polegające na kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków Placówki, czyli budynku głównego o funkcji opiekuńczo -wychowawczej z zapleczem administracyjnym oraz budynku mieszkalnego wraz z garażem.

Podstawowy zakres prac obejmuje docieplenie ścian w gruncie z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej, docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem, stropu nad ostatnią kondygnacją, a także skosów dachowych i stropodachu. Prace obejmą również zamurowanie i wykucie otworów okiennych i drzwiowych, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej.

Placówka zyska też nowy dach wraz z remontem więźby dachowej. Nadmurowane zostaną kominy wentylacyjne ponad poziom dachu. Wymieniona zostanie także instalacja centralnego ogrzewania oraz przebudowana kotłownia gazowa wraz z instalacją.

Prace będą również dotyczyć branży elektrycznej i obejmą  instalację elektryczną dla projektowanej kotłowni, instalację odgromową, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne. Dodatkowo w ramach zadania zostaną także wyremontowane schody znajdujące się przed głównym wejściem do budynku, które uległy mocnemu zniszczeniu.

Jak przyznaje Marzena Dębniak, Starosta Ostrowiecki to jedna z największych inwestycji, której zakończenie realizacji przewidywane jest na maj 2022 roku. Termin rozpoczęcia budowy jest uzależniony od przebiegu procedury przetargowej. Dzięki podjętym pracom obiekty nie tylko zmienią swój wizerunek, a przede wszystkim ulegnie poprawie efektywność energetyczna budynków. Placówkę prowadzi Stowarzyszenie „Razem” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo. Obecnie sprawuje ona opiekę nad 46 osobami do 18 roku życia.