Politechnika w „Bronku”, „Bronek” na Politechnice

Politechnika Świętokrzyska objęła patronatem naukowym “klasę politechniczną”, która rozpocznie naukę w roku szkolnym 2016/17 w LO nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Celem tego przedsięwzięcia jest poszerzenie zainteresowań i pogłębienie wiedzy uczniów w zakresie matematyki, fizyki, chemii i informatyki, propagowanie wiedzy technicznej, zwiększenie zainteresowania uczniów podejmowaniem studiów politechnicznych oraz wymiana doświadczeń dydaktycznych pomiędzy nauczycielami liceum i kadrą naukowo-dydaktyczną uczelni. Politechnika Świętokrzyska umożliwi uczniom klasy patronackiej korzystanie ze swojej oferty naukowo-dydaktycznej oraz kontakt z kadrą i studentami.

W ramach współpracy młodzież ucząca się w klasie politechnicznej  będzie miała możliwość udziału  w zajęciach prowadzonych na Politechnice, co pozwoli nie tylko na pogłębienie wiedzy, ale również na przybliżenie przyszłym studentom charakteru i specyfiki zajęć na wyższej uczelni.  Atrakcyjną dla uczniów formą współpracy będą także zajęcia prowadzone w szkole przez nauczycieli akademickich. Koła naukowe działające na uczelni mają prezentować swoje osiągnięcia wśród młodszych kolegów. Uczniowie będą mogli, jeszcze przed podjęciem decyzji o wyborze kierunku studiów, zapoznać się w praktyce z ofertą uczelni. Dzięki temu będzie im potem łatwiej odnaleźć się w uczelnianej  rzeczywistości. Będą mogli zdecydowanie swobodniej zrobić ten duży krok pomiędzy nauką w szkole a studiowaniem, bo poznają wcześniej uczelnię.

Objęcie patronatem naukowym klasy politechnicznej w „Bronku” jest wyrazem uznania dla wysokiego poziomu przygotowania uczniów tego ostrowieckiego liceum do studiowania na kierunkach technicznych. Uczniowie Bronka od lat zajmują wysokie lokaty w konkursach i olimpiadach z przedmiotów ścisłych. Już podczas nauki w liceum zdobywają indeksy wyższych uczelni. W obecnym roku szkolnym uczniowie: Katarzyna Jamróz, Agata Pisula, Milena Kucharska i Marcin Jałocha zostali finalistami IV Świętokrzyskiego Maratonu Maturalnego w zakresie rozszerzonym, a uczennice Sylwia Kańkowska, Weronika Sosnowska i Marta Mroczek – finalistkami w zakresie podstawowym. Uczennice: Katarzyna Jamróz i Agata Pisula zdobyły I miejsce w zakresie podstawowym. Ośmiu uczniów klasy politechnicznej uczestniczyło w II etapie Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki. W Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości drużyna w składzie: Monika Mazur, Agata Płatek i Dominka Dębicka zajęła I miejsce w województwie. Uczennica Monika Mazur zakwalifikowała się do etapu centralnego. W etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy Technicznej brali udział  uczniowie: H. Kusal, A. Wojtan, J. Kołomański. Uczniowie Bronka uczestniczyli także w konkursie zorganizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach pt. Interpretacja liczby Pi, zdobywając II miejsce (Julia Słowik, Magda Dorecka, Anna Jadwiżyc) oraz miejsce III (Milena Mikula, Aleksandra Strzelecka).

…A to przecież tylko sukcesy tego, niezakończonego jeszcze roku szkolnego. Mamy nadzieję, że patronat naukowy renomowanej uczelni wyższej nad profilem politechnicznym umożliwi uczniom jeszcze większe sukcesy w tej dziedzinie.