„Polibusem na Politechnikę”

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, znanej na ostrowieckim rynku edukacyjnym “Samochodówki”,  wzięli udział w organizowanej przez Politechnikę Świętokrzyską akcji „POLIBUSEM NA POLITECHNIKĘ”.

Młodzież trzech klas technikalnych w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz technik mechanik pojechała do Kielc  specjalnym autokarem – laboratorium na kółkach, wyposażonym w nowoczesną aparaturę do badań bezpieczeństwa
w transporcie.

Na uczelni uczniowie klas czwartych, trzecich i drugich wzięli udział w warsztatach pokazowych organizowanych dla szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczyli w pokazowych ćwiczeniach w Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych, Laboratorium Fotogrametrii i Teledetekcji, Laboratorium Mechatroniki, Automatyki i Robotyki, Laboratorium Samochodów i Ciągników.

Każdy wydział prezentował to, co ma najlepsze, a młodzież CKZiU chętnie angażowała się w wykonywanie zadań, sprawdzając między innymi swoje siły za kierownicą dynamicznego symulatora jazdy samochodem. Dużym powodzeniem cieszyła się też rola operatora łazika marsjańskiego.

W laboratoriach, w pracowniach doświadczalnych i komputerowych Politechniki Świętokrzyskiej przyszli adepci zawodów mechanicznych, potencjalni studenci uczelni, mogli zapoznać się z wysokiej kasy sprzętem technicznym, najnowszą aparaturą naukową oraz ofertę edukacyjną. Warsztaty były też doskonałą okazją, by młodzież Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogła zdobyć nowe doświadczenia zawodowe.

Organizatorem wyjazdu była p. Urszula Jop – nauczyciel przedmiotów zawodowych, kierownik szkolenia praktycznego.