Pokonują bariery

Pokonują bariery

28 maja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zorganizowana została uroczystość zakończenia projektu „Wbrew barierom”. Wzięli w niej udział Zbigniew Duda, Starosta Ostrowiecki i Wojciech Lesiak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Uczestnikami projektu są osoby do 30. roku życia, długotrwale bezrobotne oraz podopieczni ostrowieckiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Brak kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, nieadekwatna samoocena, a często też problemy rodzinne powodują, że osoby te mają utrudniony start zawodowy. Ważne jest udzielenie im wielokierunkowej pomocy, by po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i wzmocnieniu motywacji, stali się samodzielni na rynku pracy.

Zakwalifikowani do projektu uczniowie ośrodka mieli okazję uczestniczyć m. in. w kursach obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowymz certyfikatem zewnętrznym wraz z modułem sprzedażowym, cukiernika z modułem kasy fiskalnej (jako poszerzenie kwalifikacji w zawodzie KUCHARZ) oraz kurs kelnersko-baristyczny z carvingiem i kasą fiskalną. Dodatkowo podopieczni projektu korzystali z oferty Świetlicy środowiskowej „MOJE PASJE” z programem socjoterapeutycznym, z zajęć warsztatowych dotyczących  umiejętności psychospołecznych i zarządzania budżetem domowym, jak również z konsultacji doradczych z doradcą zawodowym, specjalistą ds. wolontariatu-trenerem pracy, pośrednikiem pracy oraz oligofrenopedagogiem. Większość uczestników podpisała umowy  wolontariackie, umożliwiające zdobycie praktyki zawodowej, naukę zaspakajania potrzeb własnym staraniem, dzielenia się z innymi.

Przybyli do placówki goście zapoznali się z dotychczasowymi rezultatami projektu, które zaprezentowała koordynatorka, p. Katarzyna Sobczyk z Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kulminacyjnym punktem spotkania było wręczenie nagród dla uczestników, którzy przystąpili do konkursu „Najaktywniejsze uczestnictwo” oraz zaświadczeń o ukończeniu szkoleń dla wszystkich biorących udział w projekcie. Ufundowane przez starostwo nagrody wręczyli Starosta Ostrowiecki oraz Naczelnik Wydziału Edukacji.

Nagrody i wyróżnienia odebrali: Patrycja Menducka, Patryk Frączek, Agnieszka Borowiec, Katarzyna Karcz, Damian Borcuch, Anna Pytlak, Damian Wójtowicz, Patryk Różański, Justyna Budzyń, Monika Chałupczak, Mateusz Czaja, Piotr Stan, Aleksander Siemieniuch, Sebastian Danielski. Za pomoc innym  i zaangażowanie w realizację projektu  podziękowano wolontariuszom p. Kamilowi Maziarek i Jakubowi Loranty.  Wyrazy uznania za zaangażowanie w realizację projektu przekazał uczestnikom i koordynatorom starosta Zbigniew Duda, który wręczył nagrodę specjalną Krzysztofowi Stanowi za prace wykonane w technice orgiami.

W związku z nadchodzącym okresem wakacji krótki wykład o bezpieczeństwie  przeprowadziła Anna Wasilewska z Komendy Powiatowej Policji  w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zwróciła uwagę na problem używania substancji, których składu i pochodzenia nie znamy (np. dopalaczy).

Spotkanie stało się  kolejną okazją dla młodzieży do pochwalenia się zdobytymi w ramach projektu „Wbrew barierom” umiejętnościami.  Pyszne ciasta wykonane przez cukierników  pod kierunkiem p. Anny Krakowiak  i p. Beaty Partyka znalazły wielu amatorów. Wystrój sali wykonany pod kierunkiem p. Alicji Sarna  i p. Edyty Lipa cieszył oko przybyłych.
O sprawną organizację i dobrą atmosferę zadbali także p. Ernest Krajewski, p. Marta Raszkiewicz,  p. Elżbieta Susfał, p. Teresa Borek, p. Marcin Sztaba.