Pokaz pojazdu Inspekcji Transportu Drogowego w Samochodówce

13 października 2021 r. na terenie warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  odbyło się spotkanie
z inspektorem Robertem Frejlichem, funkcjonariuszem  Inspekcji Transportu Drogowego w Kielcach, w którym wzięli udział uczniowie klas o profilu: kierowca mechanik i mechanik pojazdów samochodowych. W trakcie pierwszej części spotkania przedstawione zostały następujące zagadnienia: czas pracy kierowcy, dokumenty wymagane podczas kontroli pojazdu, prawidłowe przewożenie ładunków, kary za niestosowanie się do przepisów, mobilne stacje kontroli pojazdów, ekologia
w transporcie drogowym. Druga część spotkania to prezentacja pojazdu Inspekcji Transportu Drogowego. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia, jakim sprzętem dysponują inspektorzy podczas kontroli pojazdów.