Podziękowanie za trud pracy

W domu Pomocy Społecznej na os. Słonecznym odbyła się uroczystość podziękowania za trud wieloletniej pracy  Doroty Krzyżanowskiej, która odeszła na emeryturę. W spotkaniu uczestniczyli: wicestrosta Andrzej Jabłoński, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Barbara Cudzik, dyrektor DPS –u, Ewa Orłowska oraz pracownicy. Nie zabrakło życzeń, gratulacji, kwiatów i upominków,  ale też łez wzruszeń i wspomnień. Pani Dorota Krzyżanowska rozpoczęła pracę 36 lat temu, jeszcze w DPS –e przy ul. Grabowieckiej. Po usamodzielnieniu się filii na os. Słonecznym, przeszła tam w 1995 roku. Pracowała na szczeblach kierowniczych, jako przełożona, oddziałowa.  Cały czas podnosiła swoje kwalifikacje. Ukończyła specjalizacje z zakresu zarządzania i organizacji zdrowia oraz pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych. W 2000 r. objęła stanowisko wicedyrektora placówki. Jak mówi, praca w DPS -e nauczyła ją cierpliwości, wytrwałości i pokory. Była pierwszą z osób, która szkoliła młode kobiety w dziedzinie pielęgniarskiej  opieki środowiskowej. Nieustannie namawiała personel domu na dokształcanie się i podnoszenie swoich kwalifikacji. Jak mówi, praca z osobami niepełnosprawnymi z dysfunkcjami  umysłowymi jest bardzo trudna, jednak daje dużo satysfakcji i może być źródłem spełnienia. Wiele ciepłych słów do pani D.  Krzyżanowskiej skierowali uczestnicy uroczystości – wicestarosta A. Jabłoński i dyrektor E. Orłowska, dostrzegając jej zaangażowanie i serce, którym potrafi się dzielić z innymi.

Wicestarosta Andrzej Jabłoński wręczający kwiaty Pani Dorocie Krzyżanowskiej  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Cudzik wręczająca kwiaty Pani Dorocie Krzyżanowskiej  Wicestarosta Andrzej Jabłoński wręczający podziękowania Pani Dorocie Krzyżanowskiej  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Ewa Orłowska wręczająca kwiaty Pani Dorocie Krzyżanowskiej Goście zebrani na uroczystości podziękowania za trud wieloletniej pracy Pani Doroty Krzyżanowskiej