Podziękowanie dla Pani Starosty

26 czerwca br. przez tereny powiatu ostrowieckiego przebiegał piąty etap 32 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności i Olimpijczyków”. Dyrektor wyścigu, Tadeusz Skorek skierował do starosty ostrowieckiego, Marzeny Dębniak, podziękowania za współpracę, dzięki której wyścig  odbył się na najwyższym poziomie. Starosta M. Dębniak nie kryła zadowolenia, że powiat ostrowiecki uczestniczył w tak prestiżowym wydarzeniu sportowym.