Podziękowania za trud pracy

 

Starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński oraz naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,  Łukasz Śliwiński złożyli podziękowania i gratulacje Bożenie Bellon i Maciejowi Drożdżowskiemu, którzy odeszli na zasłużoną emeryturę.

Bożena Bellon pracowała w starostwie ostrowieckim od kwietnia 1990 roku, pełniąc funkcje kierownicze w Wydziale Architektury i Budownictwa. Ostatnio zajmowała stanowisko  inspektora w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, w Referacie Rolnictwa i Środowiska. W starostwie przepracowała 22 lata. Maciej Drożdżowski w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru rozpoczął pracę w styczniu 2012 roku, na stanowisku powiatowego inspektora nadzoru geodezyjnego.  W starostwie przepracował 9 lat.

Emerytowani pracownicy wraz z podziękowaniami  odebrali kwiaty i pamiątkowe upominki.