Podziękowania za pielgrzymkę

Z wizytą u starosty ostrowieckiego Zbigniewa Dudy gościła młodzież, która podziękowała za pomoc we współorganizacji wraz z senatorem Jarosławem Rusieckim, posłem Andrzejem Kryjem oraz radnym powiatowym Jarosławem Czarneckim drugiej pielgrzymki 50-osobowej grupy dzieci i młodzieży na Jasną Górę.

Młodzież, która wzięła udział w pielgrzymce to podopieczni świetlicy prowadzonej przez Wspólnotę Świętokrzyską oraz dzieci z parafii NMP Saletyńskiej na Piskach, parafii w Denkowie i z  gminy Bodzechów. Jak zwykle wyjazd miał rodzinną atmosferę. Wspólnie śpiewanie, gry i zabawy zintegrowały młodzież, pokazują jak pozytywnie można spędzać czas, bez komputera czy używek. Centralnym punktem pielgrzymki był udział w uroczystej mszy świętej w bazylice jasnogórskiej oraz odsłonięcie cudownego obrazu z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej.