Podziękowania dla strażaków

Na placu jednostki ratowniczo-gaśniczej w Ostrowcu Świętokrzyskim strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP świętowali  Dzień Strażaka. Uroczystość stała się także okazją do uhonorowania strażaków medalami oraz awansami na wyższe stopnie służbowe.

Uczestników uroczystego apelu przywitał komendant powiatowy, st. bryg. Robert Grudzień, który w swoim wystąpieniu podsumował miniony rok, przedstawił osiągnięcia strażaków, jak również wyzwania, które stoją przed PSP. Podziękował także strażakom i pracownikom cywilnym za wzorową pracę, a przedstawicielom władz obecnym na spotkaniu – za dobrą współpracę ze strażą pożarną oraz wspieranie strażaków w codziennej służbie.

Życzenia w imieniu społeczności powiatu ostrowieckiego złożył starosta ostrowiecki Zbigniew Duda.

– Wasza praca jest niezwykle trudna. Niemal codzienne zmuszeni jesteście ryzykować dla nas swoje cenne życie. Angażujecie całe swoje serce w działalność ratowniczą, jesteście wzorem szlachetnej i rzetelnej postawy. Strażakom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej pragniemy podziękować za dobrą pracę, wspaniałą postawę i wrażliwość okazywaną tym, którzy potrzebują pomocy. Życzymy, by wszyscy obywatele okazywali Strażakom należyty szacunek i wdzięczność za ich wielkie dokonania. Zapewniam i deklaruję, że Zarząd Powiatu w dalszym ciągu, tak jak do tej pory, będzie wspierał Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim – powiedział Zbigniew Duda.