Podziękowania dla rodzin zastępczych

30 maja w ostrowieckim starostwie odbyło się spotkanie z okazji obchodzonego tego dnia od 2006 roku ogólnopolskiego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Święto to ma na celu przede wszystkim docenienie wysiłku osób zajmujących się opieką zastępczą oraz popularyzację takiej formy pomocy potrzebującym dzieciom.

Starosta Zbigniew Duda, wicestarosta Eligiusz Mich i dyrektor PCPR Krzysztof Wojtachnio wręczyli rodzinom zastępczym z terenu naszego powiatu oraz dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych z Denkowa i Małachowa podziękowania za pełną poświęcenia opiekę nad potrzebującymi rodzinnego ciepła dziećmi. Dzieciom wręczono torby pełne słodkości.

– Na dzisiejszym spotkaniu chcemy podziękować przedstawicielom rodzin zastępczych i domów dziecka oraz pomagającym im pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za ich ciężką pracę, poświęcenie i zaangażowanie w niesienie pomocy dzieciom – powiedział starosta Zbigniew Duda. – Chciałbym wyrazić mój podziw i uznanie dla osób, które tworzą rodziny zastępcze. Zdaje sobie sprawę, jak ciężka jest to praca. Państwo przygotowują pozbawione bezpieczeństwa i ciepła rodzinnego dzieci do dorosłego życia, dają im miłość i zapewniają stabilizację. Jednak Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to nie tylko święto rodziców, ale także dzieci, którym dali oni nowy, bezpieczny dom.