PODZIĘKOWANIA DLA OSTROWIECKICH MEDYKÓW

Ostrowiecki szpital odwiedził dzisiaj  wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, który na ręce medyków złożył podziękowania za ratowanie życia i zdrowia pacjentów podczas pandemii koronawirusa. Zaznaczył, że  jesteśmy już  na finiszu trzeciej fali epidemii, co  w dużej mierze jest wynikiem ogromnego zaangażowania personelu medycznego  w walkę z COViD-19.

Wojewoda jednocześnie podziękował staroście Marzenie Dębniak  i dyrektor ds. finansowych Joannie Gałęzi za dobrą organizację pracy szpitala w tym trudnym okresie. Na ręce J. Gałęzi przekazał pamiątkowy grawerton,  a przedstawicielki pielęgniarek otrzymały kwiaty.