Dziękujemy!

W imieniu władz samorządowych powiatu ostrowieckiego dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację tegorocznych obchodów Święta Niepodległości, a w szczególności:

– wszystkim uczestnikom Rajdu Gwiaździstego „Orły dla Niepodległej” – tym najstarszym i tym najmłodszym: dzieciom, osobom niepełnosprawnym, rodzinom, grupom zorganizowanym, uczniom ostrowieckich szkół, nauczycielom – za podchwycenie idei radosnego uczczenia Święta Niepodległości,

– „Perłom” Ryszarda Góry – Weronice Zieleń, Dominice Bugajskiej, Aleksandrze Kostępskiej, Agacie Sobólskiej, Marysi Kosiarz, Małgorzacie Sali, Aleksandrze Wiącek, Mai Waliszewskiej,

– Pani Ewie Jurkowskiej-Siwiec – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z chórem „Świętokrzyskie Bemolki” oraz uczniom szkoły z klas skrzypiec – Julii Tłuczkiewicz i Stanisławowi Niemczyckiemu, z klasy akordeonu – Kamilowi Łukaszewskiemu, Pani Annie Baran (akompaniament) za uczestnictwo w koncercie pieśni patriotycznych w Pałacu Wielopolskich,

– Panu Dariuszowi Kaszubie, zastępcy dowódcy Związku Strzeleckiego JS 2013, Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego nr I w Ostrowcu Świętokrzyskim (opiekunowi rajdu Bodzechów i prowadzącemu koncert pieśni patriotycznych w Muzeum w Częstocicach) oraz strzelcom z Jednostki Strzeleckiej 2013 im. Jana Piwnika „Ponurego” w Ostrowcu Świętokrzyskim, uczestniczącym w rajdach oraz pełniącym wartę pod pomnikiem,

– Panu Dariuszowi Czupryńskiemu (opiekunowi rajdu z Szewny) – Komendantowi Hufca ZHP Hufiec Ostrowiec Świętokrzyski oraz zuchom i harcerzom uczestniczącym w rajdach oraz pełniących wartę pod pomnikiem.

– Panu Dawidowi Kasprzykowi (opiekunowi rajdu z Karczmy Miłkowskiej) z ZHP Ostrowiec Świętokrzyski,

– Panu Sławomirowi Miszczukowi, Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim (opiekunowi rajdu Denków),

– Panu Zbigniewowi Pękali – Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej oraz Wiceprezesowi Oddziału PTTK im. St. Jeżewskiego (opiekun rajdu z Denkowa),

– Jednostce Wojskowej 3533 – 3. Sandomierski Batalion Radiotechniczny za pełnienie warty pod pomnikiem,

– Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim za pełnienie warty pod pomnikiem,

– Grupie Rekonstrukcji Historycznej „Niezłomni 1939 – 1963” z Sandomierza,

– zaproszonym gościom za udział w uroczystości,

– ks. Mirosławowi Nakoniecznemu za odmówienie Modlitwy za Ojczyznę,

– Bursie Szkolnej za pomoc w przygotowaniu poczęstunku dla uczestników rajdu,

– pracownikom Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim za ogromny wkład pracy włożony w organizację obchodów narodowego święta.

Szczególne podziękowania kierujemy do mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego, którzy wzięli udział w organizowanych po raz trzeci powiatowych obchodach Święta Niepodległości. Cieszymy się, że ta forma uczczenia tego radosnego święta po raz kolejny spotkała się z Państwa akceptacją i wielkim entuzjazmem.

 

                                                                                                                                                            Starosta Ostrowiecki

                                                                                                                                                                Zbigniew Duda