Podsumowano III edycję „Szkoły Zdrowego Stylu Życia”

Każdego roku program profilaktyczny pod patronatem Starosty Ostrowieckiego cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców powiatu. W uroczyście zakończonej 17 czerwca trzeciej, trwającej dziewięć miesięcy edycji, wzięło udział 120 osób.

Koordynatorem programu jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ostrowieckiego starostwa.

– Mieszkańcy widzą potrzebę funkcjonowania takiej szkoły. Chętnie uczestniczą w zajęciach, chodzą na wykłady, co bardzo nas cieszy – mówi Anna Męczkowska, naczelnik Wydziału Zdrowia.

„Szkoła Zdrowego Stylu Życia” skierowana jest do osób po 40. roku życia z rozpoznaną chorobą diabetologiczną, kardiologiczną lub zmagających się z nadwagą, cukrzycą, będących pacjentami poradni specjalistycznych, nie mających wyraźnych przeciwwskazań do aktywności fizycznej i chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia podczas bloków edukacyjnych.

W ramach programu dwa razy w tygodniu pod okiem nauczyciela wychowania fizycznego i rehabilitanta odbywały się zajęcia aktywności fizycznej w sali gimnastycznej LO nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Raz w miesiącu uczestnicy programu mieli okazję wysłuchać wykładu specjalistów, m. in. lekarza, pielęgniarki, dietetyka czy psychologa. Tematyka prelekcji to zagadnienia dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, zasad prawidłowego odżywiania i radzenia sobie np. z bólami narządów ruchu. Mieszkańcy mieli też okazje poznać zasady zdrowego odżywiania, przy okazji – jak mówią uczestnicy – integrując się i mobilizując do ćwiczeń fizycznych. Ostatni wykład w III edycji programu  poprowadziła Marita Pelczarska – fizjoterapeuta, specjalista ds. szkoleń.

Na zakończenie przeprowadzona była loteria – rozlosowano drobne upominki dla uczestników za udział w programie.

Uczestnicy za możliwość udziału w programie złożyli podziękowania dla organizatorów, dyrektora LO Nr II im. J. Chreptowicza, Sławomira Miszczuka oraz instruktorów aktywności fizycznej.

Zakończenie Szkoły 006Zakończenie Szkoły 008Zakończenie Szkoły 011Zakończenie Szkoły 014Zakończenie Szkoły 018Zakończenie Szkoły 020Zakończenie Szkoły 021 Zakończenie Szkoły 022