Podsumowanie projektu “Kino czy Turystyka”

W dniu 22 listopada 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej “SZANSA” w obecności uczestników i pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej, Wicestarosty Powiatu Ostrowieckiego Pana Andrzeja Jabłońskiego i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim Pani Barbary Cudzik odbyło się spotkanie podsumowujące działania w ramach projektu “KINO czy TURYSTYKA?” realizowanego przez “SZANSĘ”.

W ramach podsumowania zostały przedstawione przez Wiceprezesa Stowarzyszenia “SZANSA” Remigiusza Woźniaka i Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej Roberta Rogalę cele projektu i sposób ich realizacji, a na udokumentowanie przedstawiony został specjalnie przygotowany film w ramach terapii, który miał dzisiaj premierę.

Dziękujemy PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiat Ostrowiecki za wsparcie finansowe