Poczet znamienitych osób

Rozpoczynamy cykl artykułów pod hasłem „Znani i nieznani ziemi ostrowieckiej”. Zwracamy się do naszych czytelników, przedstawicieli instytucji, organizacji, by przesyłali nam nazwiska ludzi, którzy zasłużyli się w naszej historii, w walce o odzyskanie niepodległości, mają niezaprzeczalny wkład w rozwój kultury, sportu, gospodarki.

 

Będziemy wdzięczni za krótkie informacje o zasłużonych osobach, zdjęcia, wycinki prasowe, dokumenty. Zachęcamy ich krewnych, przyjaciół, znajomych, by podzielili się z nami swoimi wspomnieniami, relacjami i udostępnili nam zdjęcia ze swoich albumów rodzinnych, szkół, zakładów, stowarzyszeń.
Zebrane materiały dokumentalne złożą się w przyszłości na specjalny album, który zamierzamy wydać pod roboczym tytułem „Znani i nieznani ziemi ostrowieckiej”.
Wspólnie będziemy tworzyć poczet znamienitych osób, kolejne artykuły o ludziach znanych i nieznanych. Chcemy, by przy okazji przygotowywania scenariuszy różnych imprez nazwiska ludzi zasłużonych były wyczytywane podczas naszych apeli poległych, uroczystości, akademii, spotkań.
Już dzisiaj wpisujemy na tę listę czterech uczniów z Gimnazjum imienia Joachima Chreptowicza, którzy w wieku 15 i 16 lat zginęli podczas wojny 1920 r. Są to: Zygmunt Derlikowski, Bolesław Kulczuga, Rusław Szydłowski, Antoni Życki.

Pisaliśmy o nich w poprzednim numerze „Pulsu”. Niestety, Liceum Ogólnokształcące, które jest następcą gimnazjum, nie posiada ich zdjęć, świadectw, życiorysów, gdyż całe archiwum szkoły uległo zniszczeniu podczas II wojny światowej. Będziemy wdzięczni za pomoc w ustaleniu danych uczniów, którzy zginęli w czasie walki.

Prosimy o przesyłanie wszelkich informacji o zasłużonych osobach drogą mailową: rzecznik@powiat.ostrowiecki.eu
Mile widziany jest także kontakt telefoniczny: 41 247 51 83.