Plebiscyt na „Świętokrzyskiego Anioła Dobroci”

Do wtorku 6 września można zgłaszać osoby i instytucje najbardziej zaangażowane w działalność na rzecz ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego dostrzegając trud pracy i zaangażowania tych, którzy poświęcają swój czas w służbie bliźniemu niosąc pomoc w jego najtrudniejszych chwilach życia organizuje plebiscyt „Świętokrzyskie Anioły Dobroci”.
Typowane są do niego osoby, które dodatkowo, poza swoimi obowiązkami, wspierają potrzebujących. Jest to forma ukłonu i szacunku dla tych, którzy pomagają wyjść z życiowego zakrętu osobom chorym i cierpiącym, pozbawionym wiary i motywacji.
Plebiscyt oraz przyznawana statuetka „Anioła Dobroci” stanowi zachętę oraz drogowskaz dla osób, instytucji, organizacji funkcjonujących w obszarze pomocy i integracji społecznej do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć.
Statuetka przyznawana jest w dwóch kategoriach: indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, grupowej – dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, tworzących i wdrążających innowacyjne projekty.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa we wtorek 6 września 2016r. – decyduje data stempla pocztowego. Druk formularza zgłoszeniowego i regulamin można pobrać poniżej lub ze strony www.sejmik.kielce.pl.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.