Piotr Pocheć z LO nr III na gali Stypendystów Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Piotr Pocheć z klasy 3b (lingwistycznej z rozszerzonymi przedmiotami: j. angielski, WOS, geografia) Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim został nagrodzony Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia dydaktyczne. Stypendium takie przyznawane jest jednemu uczniowi w szkole, który ma najwyższą średnią ocen na koniec roku i wyróżnia się swoimi osiągnięciami i postawą. 

W tym roku nagroda ta przypadła Piotrowi, który jako jedyny z Powiatu Ostrowieckiego i jeden z pięciu najlepszych uczniów województwa został zaproszony na uroczystą galę Stypendystów Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Uroczystość odbyła się 16 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a Piotr swoje stypendium odbierał z rąk Pani Premier Beaty Szydło i Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Było to dla niego wielkie przeżycie i radość dla szkoły i rodziców. Impreza była niezwykle uroczysta, połączona z występami artystycznymi i zwiedzaniem Kancelarii PRM.

Piotr Pocheć  to uczeń bardzo zdolny i pracowity, o niezwykłej kulturze osobistej. Jest uczniem bardzo ambitnym, zdyscyplinowanym, sumiennie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Samodzielnie poszerza własną wiedzę, rozwijając swoje pasje  i zainteresowania. Jego wiedza  znacznie wykracza poza zakres materiału programowego, co wynika z jego samodzielnych poszukiwań i przemyśleń. W roku szkolnym 2016/2017 uzyskał w szkole średnią ocen-5,83, jest jednak osobą bardzo skromną, niechętnie chwali się swoimi sukcesami. Oprócz tak wysokiej średniej, Piotr zajął też I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym i Literackim „Wilcze tropy żołnierzy wyklętych”, IV miejsce w  I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Górach Polskich,  II miejsce w etapie rejonowym Konkursu „Tuberlandeskunde – Die Schweiz” – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego, II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym „Lubię czytać!” zorganizowanym przez Bursę Szkolną w Ostrowcu Świętokrzyskim, objętym Honorowym Patronatem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także I miejsce w X Konkursie Ortograficznym zorganizowanym w Bursie Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i I miejsce w Szkolnym Konkursie Poetyckim „Wiersze o wiośnie” zorganizowanym przez Szkolny Klub Literacki „Ad Rem” w LO nr III.                  

Piotr nie jest jednak tylko osobą, która lubi się uczyć i osiąga w tej dziedzinie duże sukcesy, jak każdy chłopiec w jego wieku ma też swoje pasje sportowe – biegi. W ubiegłym roku szkolnym zajął IV miejsce w powiecie w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców i XII miejsce w Finale Wojewódzkim w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców. Interesuje się też plastyką i muzyką-uczestniczył  w XII edycji konkursu „DaF-Kenner drehen einen Clip” na przygotowanie teledysku  i  piosenki w języku niemieckim oraz w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Martwa Natura” 2016.

Piotr cechuje się bardzo wysoką kulturą osobistą, jest bardzo lubiany przez nauczycieli oraz przez koleżanki i kolegów. Chętnie angażuje się w życie klasy, aktywnie pracuje też w Bursie Szkolnej, w której mieszka. Uczestniczy w przygotowywaniu akademii, prowadzi gazetkę, działa w zespole pomocy koleżeńskiej. Można na nim polegać, gdyż jest prawdomówny i chętny do pomocy. Dyscyplina pracy oraz koncentracja podczas zajęć pomagają uczniowi w zdobywaniu bardzo dobrych  i celujących ocen. Jest pilny, ambitny i tolerancyjny.

Swoją przyszłość uczeń wiąże z kierunkami interdyscyplinarnymi, gdyż jak mówi, szkoda mu zrezygnować z jakiegoś przedmiotu na rzecz innego. Na maturze zamierza zdawać aż 4 przedmioty rozszerzone – j. angielski, j niemiecki, j. polski i geografię. Dumni z jego osiągnięć trzymamy kciuki za następne, gdyż Piotr na pewno nie powiedział jeszcze ostatniego słowa  w tym zakresie.

Dyplom