Pierwszy dzwonek w powiatowych szkołach

Starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak uczestniczyła w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021 w III Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego. Gospodarzem spotkania był dyrektor szkoły, Robert Warda. Ze względu na trwającą pandemię, po raz pierwszy powitanie nowego roku szkolnego odbywało się w maseczkach, z dezynfekcją rąk
i przestrzeganiem innych procedur sanitarnych.

Starosta Marzena Dębniak skierowała wiele serdecznych słów do młodzieży oraz grona pedagogicznego szkoły, życząc sukcesów w nauce i pracy. III LO to jedyna szkoła  w powiecie ostrowieckim, gdzie naukę pierwszoklasiści będą odbywać w pięciu oddziałach. W sumie to 170 uczniów. W  III LO  dziś naukę w sumie  rozpoczęło 480 uczniów.

W tym samym czasie nowy rok szkolny z uczniami Zespołu Szkół Nr 3 -dawnego technikum, rozpoczął Mariusz Łata, naczelnik wydziału edukacji starostwa powiatowego. Uczestników uroczystości powitał dyrektor Tomasz Łodej. Tam naukę rozpoczęło 700 uczniów.

We wszystkich szkołach i placówkach edukacyjnych starostwa powiatowego zajęcia rozpoczęło dziś około 4 tysiące osób. Nowy rok szkolny to w czasie trwającej pandemii duże wyzwanie, rodzące wiele obaw, stąd konieczne jest przestrzeganie wszelkich restrykcji sanitarnych. Jak zaznaczyła, starosta Marzena Dębniak, szkoły są dobrze przygotowane zarówno do pracy dydaktycznej, jak i do walki z pandemią. Starosta zaznaczyła, że z optymizmem patrzy w przyszłość tym bardziej, że na tę chwilę nie ma ogniska zakażenia  w powiecie ostrowieckim.