Pierwszy dzień wiosny z „Samochodówką”!!!

Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św. ul. Mickiewicza 1 serdecznie zapraszają uczniów klas trzecich  gimnazjum wraz z ich nauczycielami i rodzicami na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się 21 marca 2018 r. w godz. od 9.00 do 12.00.