Pierwszoklasiści „Staszica” uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym

29 września w gospodarstwie agroturystycznym uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym. Wspólnie z wychowawcami i nauczycielami wychowania fizycznego uczniowie realizowali w formie zabawowej, zadania zarówno ruchowe, jak i twórcze.

Zabawa jest czymś uniwersalnym i przynależnym zdrowiu, sprzyja rozwojowi i nawiązywaniu relacji grupowych. Zabawa jest doskonałą formą komunikowania się z drugim człowiekiem. Od lat kadra pedagogiczna „Staszica” właśnie tę formę wykorzystuje w integrowaniu zespołów klasowych. Przynosi to doskonałe efekty w postaci funkcjonujących na terenie placówki zgranych zbiorowości szkolnych, zdolnych do kreatywnego myślenia. Integracja poprzez zabawę doskonale kształtuje kompetencje „miękkie”, a to z kolei, niezbędna umiejętność w życiu młodego człowieka stojącego u progu kariery zawodowej. Nie zabrakło też elementów rekreacyjnych takich jak: przejażdżka wozem konnym, pieczenie kiełbasek czy obcowanie z przyrodą. Uczniowie „Staszica” rozpoczęli nowy etap edukacyjny z pozytywnymi emocjami, życzymy powodzenia!