Pierwszoklasiści Broniewskiego są już prawowitymi uczniami naszego Liceum

W dn. 12 września 2019 roku odbyło się ślubowanie absolwentów gimnazjum oraz szkoły podstawowej. Ślubowanie jest jedną z wielu tradycji, które z roku na rok są pielęgnowane w naszej szkole. Galowy strój, ślubowanie na sztandar, przemowa Pana Dyrektora są podniosłymi i wzruszającymi momentami w tym ważnym dniu. Z twarzy uczniów przed rozpoczęciem ceremonii ślubowania dało się wyczytać stres i lekki niepokój, jednak po punkcje kulminacyjnym pojawiły się uśmiechy i emocje zdecydowanie opadły. Oczywiście uczniom klas pierwszych towarzyszyły panie wychowawczynie, które przez kolejne lata będą prowadziły ich do osiągnięcia wyznaczonych celów i spełnienia szkolnych marzeń. Nie mogło zabraknąć także wspólnych pamiątkowych zdjęć, którymi zajął się pan fotograf.

Dzień przed ślubowaniem, jak co roku, odbył się Rajd Pierwszaka, organizowany przy pomocy Samorządu Szkolnego. Uczniowie wyruszyli spod szkoły w kilku mniejszych grupach. Do pokonania mieli trasę ok. 5 km. Pod opieką nauczycieli i wychowawców szybko i bezpiecznie dotarli na miejsce spotkania. W leśniczówce na Gutwinie czekały już grillowane kiełbaski i ziemniaki z ogniska. Z uśmiechami na twarzy nabrali siły i zaczęli integrację z rówieśnikami ale także ze starszymi koleżankami i kolegami z SU, którzy chętnie odpowiadali na zadawane pytania oraz opowiadali o życiu szkolnym w naszym Liceum. Najważniejszym punktem  tej imprezy było przedstawienie klas. Każda klasa miała przygotowany krótki spektakl lub piosenkę opowiadające o profilu klasy. Widowiska rozbawiały do łez nauczycieli oraz uczniów. Pierwszacy po raz pierwszy przedstawili swoje umiejętności muzyczne i aktorskie, tym samym zapewniając wszystkich , że nie zabraknie nam aktorów i muzyków do przyszłych imprez i przedstawień szkolnych. Każde przedstawienie klas było tak dobrze przygotowane i zaprezentowane, że jury pod czujnym okiem pana Dyrektora nie mogło zdecydować, która z klas wygrywa ten konkurs, więc wszystkie klasy zajęły równorzędne pierwsze miejsca. Nagrodą był dzień bez pytania dla całej klasy do wykorzystania w ciągu całego roku szkolnego. Oczywiście, nie mogło zbraknąć wspólnych tańców i zabaw. Uczniowie razem ze starszymi kolegami i koleżankami zatańczyli belgijkę oraz inne tańce integracyjne. Rajd zakończył się sukcesem – uczniowie pierwszych klas poznali bliżej nauczycieli oraz innych uczniów, poznali i dowiedzieli się więcej o szkole. Zmęczeni wróciliśmy do domów.