Pierwsze posiedzenie nowej Rady Społecznej ZOZ

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Społecznej ZOZ

Rada Powiatu Ostrowieckiego w styczniu jednogłośnie przyjęła uchwałę ws. powołania nowej Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pierwsze posiedzenie odbyło się 2 lutego. Otworzył je Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda.

Radni powiatowi w styczniu powołali Radę Społeczną ZOZ w składzie:

Krzysztof Ołownia  – przewodniczący, przedstawiciel Starosty Ostrowieckiego,

Marcin Marzec – przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,

oraz Wojciech Lesiak, Mateusz Czeremcha, Paweł Walesic, Krzysztof Huszaluk, Danuta Barańska, Małgorzata Bień, Małgorzata Radłowska – Raban, Barbara Buszkiewicz, Anna Adamczyk, Zygmunt Żywczyk, Roman Kowalski – przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Ostrowieckiego.

Na pierwszym posiedzeniu członkowie rady wybrali spośród siebie sekretarza, którym został Wojciech Lesiak oraz wiceprzewodniczących, którymi zostali Paweł Walesic i  Małgorzata Radłowska – Raban.

Rada społeczna szpitala jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym kierownika.