Pierwsze auto w historii szkoły!

W dniu dzisiejszym miała miejsce miła uroczystość przekazania mikrobusu zakupionego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Ostrowieckiego. Samochód trafił do Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Iłżeckiej 33 i jest to pierwsze w 27. letniej historii szkoły auto.

Zakupu dokonano w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III w obszarze D.” Projekt nosi nazwę – Likwidacja barier transportowych.

Zakupiony mikrobus to 9-cio osobowy pojazd przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Kwota dofinansowania ze środków PFRON to  70% wartości czyli 90 tys. złotych. Cała wartość mikrobusu to przeszło 145 tys. Powiat Ostrowiecki ze środków własnych dofinansował zakup kwotą przeszło 55 tys. złotych.

W uroczystym przekazaniu samochodu uczestniczyli: Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PFRON  Andrzej Michalski, Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak, Radny Powiatowy Robert Rogala, Dyrektor PCPR Barbara Cudzik, Kierownik Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego Antoni Maciejko.

Kluczyki do samochodu oraz dokumentację Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych Magdalenie Wykrocie- Skóra przekazała Starosta Marzena Dębniak.